Skip to the content

Velkommen til MIF Fodbold

HUSK - Årsmøde i MIF Fodbold

Onsdag den 27. februar kl. 19:00 i Augustenborghallerne

Dagsorden:

1.       Velkomst v/formanden
2.       Valg af dirigent
3.       Formandens årsberetning
4.       Kassererens årsberetning
5.       Seniorudvalgets årsberetning
6.       Ungdomsformandens årsberetning
7.       Oldboysformandens årsberetning
8.       Indkomne forslag*)
9.       Valg

a.  Kjeld
b.  Mads
c.  Mike
d.  Steen (modtager ikke genvalg)
e.  Hanne (modtager ikke genvalg)

10.   Eventuelt
11.   Afslutning v/formanden

*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før årsmødets afholdelse (formandens e-mail: mads@mif.dk)

Vi ses

Med venlig hilsen

MIF Fodbold
www.mif.dk
www.mif.dk/fodbold