Baggrund:

Det faldende børne- og ungdomstal i yderområder betyder, at der er klubber i de mindre byer, som må lukke fodbold årgange ned, fordi der er for få børn og unge i årgangene til at stille hold og/eller etablere et træningsmiljø. Der risikerer ikke at være noget tilbud til dem, som gerne vil spille fodbold med mindre, at de melder sig ind i klubber i de store byer. Dette er dræbende for breddefodbolden, som netop har rod i lokalsamfundet, og som skal trives og udvikles her.

Det er derfor nødvendigt at etablere formelle samarbejder på tværs af mindre klubber, så det sikres, at der er et fodboldtilbud til alle børn og unge i lokalsamfundet. Samarbejder, som med et på forhånd aftalt og struktureret grundlag, træder i kraft, når årgange i en eller flere klubber i samarbejdet kommer i den situation, at der ikke er børn eller unge nok i de respektive klubber til at stille egne hold.

Dette er baggrunden for den nærværende klubsamarbejdsaftale.

Formål:

Formålet med klubsamarbejdet er at fastholde og udbygge antallet af pige og drenge fodboldspillere i lokalområdet.

Det er klubbernes holdning, at det er et samarbejde med solidt fundament i breddefodbold, som har til hensigt at give området et løft fodboldmæssigt til gavn og glæde for klubberne i samarbejdet, da den enkelte spiller beholder sit tilhørsforhold (medlemskab af) til den oprindelige klub.

Samarbejdsaftalen og betingelserne heri træder i kraft, når der opstår en situation, hvor én eller flere af klubberne i samarbejdet ikke kan stille hold i en given årgang i egen klub, og derfor indgår et holdsamarbejde. Det er ikke intentionen at regulere, hvordan en årgang håndteres i de enkelte klubber, når der ikke er behov for samarbejde omkring en årgang. Dette afgøres suverænt af den enkelte klub.

Samarbejdet omfatter udelukkende klubbernes hold i børne- og ungdomsårgangene.

Kontaktoplysninger

  • Midtals Idrætsforening
  • Kontakt formand
    Bjarne Laugesen

  • Telefon: 60676906
  • E-mail: bjarne@mif.dk