Organisation:

Samarbejdets øverste organ er styregruppen, der er sammensat af repræsentanter fra samarbejdsklubberne. Medlemmerne er ligevægtige partnere. Der kan efter behov nedsættes forskellige udvalg, hvor man i samarbejde godkender udvalgenes forslag og beslutninger. Den endelig beslutning ligger i styregruppen.

Alle deltagende klubber har en plads i styregruppen – uanset om klubben pt. ikke har hold, der indgår i et holdsamarbejde.

Det er mest hensigtsmæssigt for samarbejdet, at samarbejdsklubberne deltager i dette uagtet, at man har tilstrækkeligt med spillere i årgangene i egen klub. 

Funktion Navn Klub Mail
Styregruppemedlem Steen Skytte Jensen Midtals IF Send mail
Styregruppemedlem Lasse Duus Midtals IF Send mail
Styregruppemedlem Lars Thomsen Notmark SU Send mail
Styregruppemedlem Ny på vej Egen UI  
Styregruppemedlem Vagn Jensen Hørup UI Send mail
Styregruppemedlem Martin Lykke Lysabild SG Send mail

 

Kontaktoplysninger

  • Midtals Idrætsforening
  • Kontakt formand
    Bjarne Laugesen

  • Telefon: 60676906
  • E-mail: bjarne@mif.dk