Samarbejdsbetingelser (Rammeaftale):

 1. Aftalen skal godkendes hos de deltagende klubber i forhold til deres vedtægter.
 2. Udtrædelse af aftalen skal af den enkelte klub skriftligt opsiges og varsles 3 måneder inden udgangen af den første uge i marts måned overfor styregruppen.
 3. Aftalen er gyldig så længe samarbejdet består af min. 2 samarbejdsklubber.
 4. Modtager FBS ALS økonomisk støtte fra eksempelvis sponsorer, fonde eller lignende skal disse benyttes til at styrke samarbejdet, og anvendelsen af midlerne besluttes i styregruppen.
 5. Konsekvenser ved manglende overholdelse af samarbejdsaftalen. Styregruppen afklarer tvivlsspørgsmål, hvorfor det er vigtigt at deltagerne i styregruppen har beslutningsmandat.
 6. Nye klubber kan optages efter godkendelse af styregruppen. Indtrædelse som ny samarbejdsklub betyder, at man anerkender den til enhver tid gældende samarbejdsaftale.
 7. Der udarbejdes et årshjul i forhold til samarbejdet, hvor der ind tænkes træneruddannelse, uddannelse for klubledere samt netværksarrangementer. Fælles for disse arrangementer er, at de afholdes som klubkurser i lokalområdet.

Ønsker klubber i et holdsamarbejde af afholde aktiviteter i forbindelse med samarbejdet, så orienteres styregruppen.  

Kontaktoplysninger

 • Midtals Idrætsforening
 • Kontakt formand
  Bjarne Laugesen

 • Telefon: 60676906
 • E-mail: bjarne@mif.dk