Samarbejdsbetingelser (Holdsamarbejde):

 1. Klubberne i holdsamarbejde forpligter sig til en efterårs- og forårssæson. Udtrædelse fra samarbejdet sker med 3 måneders varsel inden tilmeldingsfristen i forbindelse med holdtilmelding. Dette drøftes på styregruppens opstartsmøde den første uge marts måned. Aftalen omfatter ikke vintersæsonen, og et eventuelt samarbejde aftales indbyrdes.
 2. Ved ophør af holdsamarbejde tilfalder de enkelte hold og spillere de samarbejdsklubber, som afgav de enkelte hold til samarbejdet.
 3. Holdsamarbejdet aftales mellem de deltagende klubber. Betingelserne nedfældes i en holdsamarbejdsaftale. Eventuelle uenigheder afgøres i styregruppen.
 4. Spillere forbliver medlem i lokalklubben uanset holdsamarbejdet.
 5. Kommunikationen til spillere, forældre og andre interessenter er meget vigtig, og der skal til hver sæsonopstart foreligge en kommunikationspakke indeholdende de relevante informationer. Omfang og indhold defineres af styregruppen.
 6. Trænings- og spillesteder defineres af klubberne i holdsamarbejdet på mødet den første uge i marts måned. Trænerne og andre klubrepræsentanter kan deltage i mødet efter behov.
 7. Samarbejdets klubber skal overholde HAK princippet, hvor der er tages udgangspunkt i Halvdel Af Kampen for spillerne.
 8. Trænere for et holdsamarbejde opfordres at tilrettelægge træning og kampe efter ”DBUs holdninger og handlinger” for børne- og ungdomsfodbold.
 9. Forældre til børn og unge i et holdsamarbejde opfordres til at efterleve
  DBUs 10 forældrebud.
 10. DBU Fair Play – en fælles sag for alle i og omkring samarbejdet.

Kontaktoplysninger

 • Midtals Idrætsforening
 • Kontakt formand
  Bjarne Laugesen

 • Telefon: 60676906
 • E-mail: bjarne@mif.dk