Børneattester


Alle ansatte og frivillige, der har adgang til børn og unge under 15 år i DGI, skal have en blank børneattest og bliver derfor tjekket hos Rigspolitiet. Det sker for at sikre, at ingen, der er dømt eller tiltalt for seksuelle overgreb mod børn, kan være ansat eller frivillig i DGI.

DGI anbefaler at foreningerne indhenter børneattester på alle trænere, instruktører og holdledere, der er tilknyttet hold med personer under 15 år.

For at få penge fra ”Sønderborg Ordningen” skal der indhentes børneattester.

 

MIF regler for "Børneattester"

 1. MIF - vil overholde lovkravet. 
 2. MIF - kontaktperson er foreningens formand. 
 3. MIF - der er udpeget en ”Børneattest Ansvarlig” for hver afdeling med børn under 15 år. 
 4. MIF - vil indhente ”Børneattester” hvert år, når den enkelte afdeling har opstart på en ny sæson. 
 5. MIF - har et fællesskema, som den ansvarlige skal sørge for bliver udfyldt og sendt til kontaktpersonen ved sæsonopstart. (find skema her)
 6. MIF - vil have ”Børneattester” på HB dagsorden hver gang.

 

Sådan indhentes en digital børneattest

 1. MIF afdelingsansvarlig udfylder skemaet og sender det til den ansvarlige for MIF.
 2. Ved at du udfylde skemaet, giver træner/instruktør MIF lov til at indhente oplysninger hos Rigspolitiet.
 3. MIF formand indrapporterer ”Navn og efternavn, samt CPR-Nummer” online – husk det er alle cifre, også de sidste 4.
 4. Vedkommende du har bedt om børneattest på, modtager nu et brev fra Rigspolitiet i sin e-boks, hvor vedkommende skal give sit samtykke – du bedes give dit samtykke hurtigst muligt og indenfor 14 dage ellers kommer den retur.
 5. Foreningen modtager herefter en børneattest på personen i sin digitale postkasse og det er kun 2 personer, der har adgang her, det er kassereren og formanden.

 

Kontaktoplysninger

 • Midtals Idrætsforening
 • Kontakt formand
  Bjarne Laugesen

 • Telefon: 60676906
 • E-mail: bjarne@mif.dk