Samværspolitik

MIDTALS IDRÆTSFORENING
 

Midtals Idrætsforening har lavet en samværspolitik, der indeholder foreningens holdninger og retningslinier til nogle helt konkrete problemstillinger i foreningens regi. Vi har valgt, at vores samværspolitik skal omhandle vores opførsel både når vi er i vores egen klub og når vi er på besøg hos andre foreninger eller når vi på den ene eller anden måde repræsenterer MIF.

 

Samværspolitikken skal ligeledes omfatte :

 

Pædofili  
Alkohol
Euforiserende stoffer
Opførsel

 

Pædofili

 

Midtals Idrætsforening ønsker, at sikre vore børn og unge under 15 år mod pædofili. Dette skal ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til. Dette skal være med til at skabe tryghed.

 

MIF vil benytte sig af den kontrolmulighed, som cirkulæret om behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister §36, som giver MIF mulighed for at tjekke, hvorvidt trænere, instruktører, holdledere og andre, der har med børn at gøre, er sigtet eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Dette register omfatter alene personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofili. Rent praktisk skal de pågældende trænere og ledere give skriftlig samtykkeerklæring før MIF må søge oplysninger om den pågældende i registret. Foreningen er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.

 

Alle trænere og ledere opfordres til at give samtykke til, at MIF må hente oplysninger i henhold til §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til straffelovens §222 og §232. Ingen træner og leder kan arbejde i foreningen, såfremt de er sigtet eller dømt i henhold til straffelovens §222 og §232.

 

Midtals Idrætsforening bygger på frivillighed. Ledere og frivillige og ofte trænere og instruktører.

 

Børnene kommer også frivilligt og det er det centrale element i afdelingerne.

Idræt og sport er også at vise følelser. Her skal der også være plads til sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende hånd efter et nederlag eller hvis man har slået sig.

 

Nogle gange er der behov for hjælp til at udføre bestemte bevægelser og andre gange kan det være af sikkerhedsmæssige hensyn, at en træner griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene og det er derfor vigtigt, at en evt. mistanke bliver behandlet fortroligt.

 

Alkohol

Ved arrangementer og fester i foreningens regi følger vi lovens retningslinier ingen udskænkning til unge under 18 år. Medlemmer under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning eller kamp i MIF-regi. MIF forventer, at det samme glæder ved deltagelse i stævner eller lignende. Her repræsenter vi jo MIF udadtil. MIF forventer, at voksne har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge til stede. Her skal du som voksen være et godt eksempel overfor de unge. Trænere, instruktører og ledere må ikke indtage alkohol under træning eller kamp.

 

Sanktioner: BORTVISNINGS/KARANTÆNE.

 

Euforiserende stoffer

 

INDTAGELSE ELLER SALG AF EUFORISERENDE STOFFER MEDFØRER EKSKLUDERING FRA MIF.

 

Opførsel

 

MIF forventer, at vore medlemmer, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for foreningen uanset om de er på hjemmebane eller gæster andre klubber og foreninger. Vi skal alle være med til at give foreningen et godt image, både overfor unioner, foreninger og dommerklubber.

 

MIF forventer, at alle bidrager til en positiv ånd og omgangstone ved træning og kamp.

MIF forventer, at alle aktive udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammerater. Der skal være plads til alle.

MIF forventer, at alle udviser fairplay.

MIF forventer, at alle er loyale overfor klubben.

MIF forventer, at alle forældre og gode tilskuere, der støtter vores hold, uden at genere modstanderne og dommerne.

MIF forventer, at alle forældre, der kører for MIF udviser ansvar, når de kører med børn og trænere.

MIF forventer, at alle voksne i MIF er beviste om, at de er rollemodeller for klubbens børn og unge.

 

Ansvaret for overholdelsen af disse regler har alle, der har med foreningen at gøre, både medlemmer og ledere.

 

MIF FORVENTER, AT ALLE BIDRAGER TIL AT GØRE MIF TIL EN GOD FORENING. 


Disseregler skal udleveres til samtlige af vores medlemmer, trænere, instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer. De enkelte afdelinger i MIF er selv ansvarlige for, at disse bliver udleveret til de pågældende personer, samt når der kommer nye medlemmer til. 

Kontaktoplysninger

  • Midtals Idrætsforening
  • Kontakt formand
    Bjarne Laugesen

  • Telefon: 60676906
  • E-mail: bjarne@mif.dk