Skip to the content

Info til spillere og forældre

 

 

Opdateret: 11. juni 2020 

Kære spillere og forældre,

Først skal det nævnes at alle turneringer for foråret 2020 er aflyst, så genåbningen vil, til at starte med, kun indebære at der åbnes op for træning igen i hver enkelt klub.

Officielt åbnes der op for at træning kan starte igen fra mandag den 18. maj. 

Nedenfor finder i de retningslinjer som vil gøre sig gældende for træningen i MIF Fodbold. 
Vi tager forbehold for, at retningslinjerne kan ændre sig.

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der må trænes i grupper af maksimum 50 personer inklusive voksen/træner.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Omklædningsrummene er genåbnet, men grundet begrænsning i antal personer pr omklædningsrum, anbefaler vi at spillerne møder omklædt til træning, og så vidt muligt klæder om / går i bad der hjemme. 

Info til dig som forældre:

 • Det er vigtigt, at ovennævnte retningslinjer overholdes. MIF lægger især vægt på, at dit barn er sat ind i følgende:
  • Træningen udelukkende foregår på de markerede baner og det er ikke tilladt at opholde sig uden for disse.
  • Der vil blive sprittet hænder af både før, under og efter træningen.
  • Holde min. 1 meters afstand til de øvrige spillere/trænere.
  • Undgå unødvendigt kropskontakt så vidt muligt.
  • At de skal forlade anlægget, så snart træningen er færdig.
 • I må aflevere jeres barn på P-pladsen, men det er vigtig, at I ikke stiger ud af bilen og i særdeleshed ikke tager ophold uden for bilen.
 • Ingen forældre på anlægget før, under og efter træningen!
 • Ved afhentning kommer barnet/børnene selv op til bilen. Og igen så prøv at komme hurtigt afsted og ikke tage ophold uden for bilen.

Ved sygdom

Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Ved spørgsmål til ovenstående, bedes I kontakte bestyrelsen

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer. 

 • Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på fodboldanlægget. Der må maksimalt befinde sig 500 personer på fodboldanlægget. Her tæller både spillere, trænere, dommere med. Det er klubbens ansvar at sikre, at dette overholdes. Klubben skal være særlig opmærksom ved flere kampe på samme fodboldanlæg. Er der flere kampe, må der kun befinde sig 500 personer i alt. Det gælder kun turnerings-, pokal- og sommerkampe og stævner.
 • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
 • Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Kontingentbetaling

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for foråret 2020.

Baggrunden for denne beslutning er, at vi i Bestyrelsen, har kunne reducere vores omkostninger forbundet med en normal sæson betydeligt. Hertil er vi i færd med at færdiggøre en ansøgning til DIF og DGIs hjælpepulje, som Regeringen har etableret, der giver foreningslivet i Danmark mulighed for at søge om økonomisk støtte. Ansøgningen bliver lavet i samarbejde med Hovedbestyrelsen i Midtals IF. og vi søger om støtte for tabte kontingentindtægter og tabte entreindtægter fra f. eks. Sønderborg Ringridning.

Fra Bestyrelsens side har vi udsat udbetaling af godtgørelse for bestyrelsens medlemmer, samt udbetaling af godtgørelse til klubbens trænere, til efteråret 2020, hvor vi kan danne os et bedre overblik over vores økonomi. 

Passiv medlem

Bestyrelsen har siden vinteren 2019 arbejdet på oprettelse af et passiv medlemskab. Formålet med et passivt medlemskab af MIF Fodboldafd. er at give især bedsteforældre mulighed for at kunne støtte op om deres barnebarn. Planen er at alle indtægter indhentet via passiv medlemskaber, skal bruges udelukkende til sociale arrangementer for alle årgange. Bestyrelsen ligger stor vægt på at kunne støtte op om sociale arrangementer på alle hold. Vi føler at sociale arrangementer vægter lige så meget som den normale træning og vi forsøger altid at støtte op disse, så meget som muligt.

Nu åbner vi op for at alle kan blive passiv medlem af MIF Fodboldafd. Det gælder spillere, forældre, bedsteforældre og alle andre som gerne vil støtte op om fodbolden i MIF. Et passivt medlemskab koster 150 kr. pr. år og alle indtægter går ubeskåret til at drive fodbold i Midtals IF. Hvis du ønsker at støtte Fodboldafd. med et passivt medlemskab, kan du tilmelde dig via dette link:

https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding/

Nyhedsbreve:

10. maj 2020

16. maj 2020