Skip to the content

Info til trænere

Opdateret: 20. sep. 2020

Guidelines for afvikling af træning

Vi tager forbehold for, at retningslinjerne kan ændre sig.

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget til træning.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under
 • træningen
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug. Det er trænerens ansvar, at hvis han/hun bruger overtrækstrøjer, at disse vaskes efter brug. 
 • Der må trænes i grupper af maksimum 50 personer inklusive voksen/træner.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Klubben stiller håndsprit til rådighed. 
 • Omklædningsrummene er genåbnet. Se max antal personer pr. omklædningsrum længere nede. Bestyrelsen sørger for, at der også bliver opsat skiltning. Spillerne SKAL dog møde omklædt træning, men de må gerne opbevare tøj, tasker etc. i omklædningsrummet. 
  Vær obs på, at de spillere som benytter omklædningsrummet efter træning til at gå i bad, skynder sig at få badet og klædt så de hurtigt kan komme ud af døren. Hyggesnak er ikke tilladt. 

Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Der må ikke skiftes ud mellem grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

Efter træning

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe. Klubben stiller de nødvendige remedier til rådighed. 
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
 • Vær obs på, at de spillere som benytter omklædningsrummet efter træning til at gå i bad, skynder sig at få badet og klædt så de hurtigt kan komme ud af døren. Hyggesnak er ikke tilladt. 

Tilskuere ved træning

 • Der må ikke befinde sig tilskuere på fodboldanlægget under træning. Her gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer, og dermed skal reglerne for zoner og opmærkning følges her.
Baner
 • Husk max 50 personer pr bane inkl. træner. 
 • Se baneplaner længere nede

Omklædningsrum

Augustenborg:
Omklædning 5 (udehold) maks. 17 personer
Omklædning 6 (hjemmehold) maks 15 personer
Omklædning 10 (ny omklædning) maks 6 personer KUN TIL PIGER!
Omklædning 11 (ny omklædning) maks 6 personer KUN TIL PIGER!

Ketting:
Kun Veteran og Masters må klæde om!
Fælles omklædning Venstre: maks 8 personer
Fælles omklædning Højre: maks 8 personer
Lille omklædning Venstre: maks 6 personer
Lille omklædning Højre: maks 6 personer

Ved sygdom

Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Inspiration til træningsprogrammer

DBU og DBU Bredde udsender træningsprogrammer til trænere og klubber, som er tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Hvis I ikke modtager disse træningsprogrammer, bedes I kontakte Lasse på lasse@mif.dk 

 

Afvikling af turneringskampe og stævner

 • Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges ovenstående protokol med undtagelse af passus om hovedstød og indkast.
 • Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvor trænere og udskiftere skal opholde sig.
 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil. Evt. på en tom opmærket bane. Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe.
 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område, før alle har forladt området.
 • Der må gerne afvikles to stævner på samme fodboldanlæg, men det skal være separate stævner, og de skal være tydeligt adskilt fra hinanden. Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede gruppeantal ved et stævne ikke overstige 50 personer. Se FAQ hos din lokalunion (eksempelvis 5 hold ved et 5-mandsstævne med 8 spillere og to trænere = 50 personer)
 • De hold, der ikke spiller, skal opholde sig i umiddelbar nærhed af de andre hold til stævnet. De må ikke mikses med andet stævne på samme fodboldanlæg.
 • Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne.

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer. 

Vi opfordrer forældrene til, så vidt muligt, at blive hjemme - men skulle dette ikke være muligt, er der følgende krav:

 • Ved kampe på Augustenborg Stadion:
  • Man skal befinde sig på den anden side af løbebanen.
  • Man skal sidde ned
  • Holde min. 1 meters afstand. Dog må man som familie gerne sidde sammen.
 • Øvrige kampe ved Augustenborg Hallen og Ketting Stadion
  • Hold meget god afstand til banen, trænere og udskiftere.
  • Man skal sidde ned
  • Holde min. 1 meters afstand. Dog må man som familie gerne sidde sammen.