Skip to the content

Dagsorden til Ordinær generalforsamling i MIF

Midtals Idrætsforening afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00

i Augustenborghallerne

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg:

  • Formand - ikke på valg
  • Næstformand - på valg
  • Kasserer (for 1 år) - på valg (FU foreslår at vi fortsætter med H-Bogføring)
  • Medlemsadministrator - på valg
  • Sekretær - ikke på valg

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor samt revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Forslag til punkt 4 og 5 skal indsendes til foreningens formand (bjarne@mif.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle aktive som passive medlemmer opfordres til at møde op til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Midtals Idrætsforening