Skip to the content

Love og politikker

Her har MIF foreningens vedtægter - læs her

Samværspolitik for:

MIDTALS IDRÆTSFORENING

Midtals Idrætsforening har lavet en samværspolitik, der indeholder foreningens holdninger og retningslinier til nogle helt konkrete problemstillinger i foreningens regi. Vi har valgt, at vores samværspolitik skal omhandle vores opførsel både når vi er i vores egen klub og når vi er på besøg hos andre foreninger eller når vi på den ene eller anden måde repræsenterer MIF.

Samværspolitikken skal ligeledes omfatte :

Pædofili  

Alkohol

Euforiserende stoffer

Opførsel

Skolelærerparagraffen

 

Pædofili

 

Midtals Idrætsforening ønsker, at sikre vores børn og unge under 15 år mod pædofili. Dette skal ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til. Dette skal være med til at skabe tryghed.

MIF vil benytte sig af den kontrolmulighed, som cirkulæret om behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister §36, som giver MIF mulighed for at tjekke, hvorvidt trænere, instruktører, holdledere og andre, der har med børn at gøre, er sigtet eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Dette register omfatter alene personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofili. Rent praktisk skal de pågældende trænere og ledere give skriftlig samtykkeerklæring før MIF må søge oplysninger om den pågældende i registret. Foreningen er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.

Alle trænere og ledere opfordres til at give samtykke til, at MIF må hente oplysninger i henhold til §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til straffelovens §222 og §232. Ingen træner og leder kan arbejde i foreningen, hvis de er sigtet eller dømt i henhold til straffelovens §222 og §232.

Midtals Idrætsforening bygger på frivillighed. Ledere og frivillige og ofte trænere og instruktører.

Børnene kommer også frivilligt og det er det centrale element i afdelingerne.

Idræt og sport er også at vise følelser. Her skal der også være plads til sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende hånd efter et nederlag eller hvis man har slået sig.

Nogle gange er der behov for hjælp til at udføre bestemte bevægelser og andre gange kan det være af sikkerhedsmæssige hensyn, at en træner griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene og det er derfor vigtigt, at en evt. mistanke bliver behandlet fortroligt.

 

Alkohol

Ved arrangementer og fester i foreningens regi følger vi lovens retningslinjer ingen udskænkning til unge under 18 år. Medlemmer under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning eller kamp i MIF-regi. MIF forventer, at det samme glæder ved deltagelse i stævner eller lignende. Her repræsenter vi jo MIF udadtil. MIF forventer, at voksne har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge til stede. Her skal du som voksen være et godt eksempel overfor de unge. Trænere, instruktører og ledere må ikke indtage alkohol under træning eller kamp.

Sanktioner: BORTVISNINGS/KARANTÆNE.

 

Euforiserende stoffer

 

INDTAGELSE ELLER SALG AF EUFORISERENDE STOFFER MEDFØRER EKSKLUDERING FRA MIF.

 

Opførsel

 

MIF forventer, at vores medlemmer, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for foreningen uanset om de er på hjemmebane eller gæster andre klubber og foreninger. Vi skal alle være med til at give foreningen et godt image, både overfor unioner, foreninger og dommerklubber.

 

Skolelærerparagraffen

 

De fleste er klar over, at den seksuelle lavalder er 15 år, og at det er strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år. Herunder er også den såkaldte "skolelærerparagraf", som er et andet navn for straffelovens paragraf 223.

I henhold til denne paragraf må du ikke, dersom du er lærer, træner, leder eller lignende og varetager undervisning, samtidig have et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Sådan står der i straffeloven

§ 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 225 Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.


MIF forventer:

 • at alle bidrager til en positiv ånd og omgangstone ved træning og kamp.
 • at alle aktive udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammerater. Der skal være plads til alle.
 • at alle udviser fairplay.
 • at alle er loyale overfor klubben.
 • at alle forældre og gode tilskuere, der støtter vores hold, uden at genere modstanderne og dommerne.
 • at alle forældre, der kører for MIF udviser ansvar, når de kører med børn og trænere.
 • at alle voksne i MIF er beviste om, at de er rollemodeller for klubbens børn og unge.

 

Ansvaret for overholdelsen af disse regler har alle, der har med foreningen at gøre, både medlemmer og ledere.

 

MIF FORVENTER, AT ALLE BIDRAGER TIL AT GØRE MIF TIL EN GOD FORENING. 

 

Disse regler skal udleveres til samtlige af vores medlemmer, trænere, instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer. De enkelte afdelinger i MIF er selv ansvarlige for, at disse bliver udleveret til de pågældende personer, samt når der kommer nye medlemmer til. 

Her kan du læse om MIF's privatlivspolitik - læs her

Børneattester

 

Alle ansatte og frivillige, der har adgang til børn og unge under 15 år i DGI, skal have en blank børneattest og bliver derfor tjekket hos Rigspolitiet. Det sker for at sikre, at ingen, der er dømt eller tiltalt for seksuelle overgreb mod børn, kan være ansat eller frivillig i DGI.

DGI anbefaler at foreningerne indhenter børneattester på alle trænere, instruktører og holdledere, der er tilknyttet hold med personer under 15 år.

For at få penge fra ”Sønderborg Ordningen” skal der indhentes børneattester.

 

MIF regler for "Børneattester"

 1. MIF - vil overholde lovkravet. 
 2. MIF - kontaktperson er foreningens formand. 
 3. MIF - der er udpeget en ”Børneattest Ansvarlig” for hver afdeling med børn under 15 år. 
 4. MIF - vil indhente ”Børneattester” hvert år, når den enkelte afdeling har opstart på en ny sæson. 
 5. MIF - har et fællesskema, som den ansvarlige skal sørge for bliver udfyldt og sendt til kontaktpersonen ved sæsonopstart. (find skema her)
 6. MIF - vil have ”Børneattester” på HB dagsorden hver gang.

 

Sådan indhentes en digital børneattest

 1. MIF afdelingsansvarlig udfylder skemaet og sender det til den ansvarlige for MIF.
 2. Ved at du udfylde skemaet, giver træner/instruktør MIF lov til at indhente oplysninger hos Rigspolitiet.
 3. MIF formand indrapporterer ”Navn og efternavn, samt CPR-Nummer” online – husk det er alle cifre, også de sidste 4.
 4. Vedkommende du har bedt om børneattest på, modtager nu et brev fra Rigspolitiet i sin e-boks, hvor vedkommende skal give sit samtykke – du bedes give dit samtykke hurtigst muligt og indenfor 14 dage ellers kommer den retur.
 5. Foreningen modtager herefter en børneattest på personen i sin digitale postkasse og det er kun 2 personer, der har adgang her, det er kassereren og formanden.

Se hvordan du skal forholde dig, når der skal tages billeder, som lægges op på hjemmesiden, Facebook eller andet - læs her

Vedr. tilmelding til hold og aktiviteter i MIF

 

Tilmelding til hold og aktiviteter i MIF online tilmelding via hjemmesiden link Betaling kan foregå online med: Dankort, Visa/Dankort

 

Fortrydelse og afmelding

 

Tilmeldingen er bindende 14 dage efter holdets opstart og kursusgebyret refunderes ikke. Er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til tredje part efter aftale med MIF senest en uge før aktivitetens start.

 

Levering

 

Levering er foretaget, når kurset eller aktiviteten er igangsat. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. Ved eventuel aflysning af kurset eller aktivitetens startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

 

Personlige oplysninger

 

MIF vil beskytte oplysninger, der er givet i forbindelse med registrering på hjemmesiden. Informationer vil ikke videregives til tredje part udenfor MIF, dog vil ekstrakt af oplysningerne blive givet til MIF jfr forvaltningsreglerne der er gældende for idrætsforeninger i MIF. Ved tvivl eller uoverensstemmelse I tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelse om handelsbetingelserne vil MIF, afgøre fortolkningen af reglerne. MIF forbeholder sig ret til at ændre eller rette i handelsbetingelserne uden varsel.

 

Brug af materiale

 

Alt materiale på denne webside ejes MIF. Materialet beskyttes af loven om copyright og varemærker. Sidens indhold er kun til privat brug, og ikke beregnet for kommercielle organisationer.

 

Forbehold

 

MIF indtastningsfejl i forbindelse med annoncering mv. af arrangementer og hold.

 

Henvendelse: kontingent@mif.dk

 

MIF's privatlivspolitik

 

Den 25. maj trådte en række nye regler i kraft. Reglerne går samlet under betegnelsen GDPR – General Data Protection Regulation - Det har blandt andet betydet en opdatering af vores regler for behandling af personlige oplysninger, Læs om MIF’s behandling af personoplysninger her.