Skip to the content

Bestyrelsen / Instruktører

Lars Øhlenschlæger

Formand - Musik ansvarlig - Web master - HB medlem

Lars Øhlenschlæger

Mobil:  51 74 80 24

 

Herman Johannsen

Næstformand

Herman Johannsen

Mobil: 20 40 22 75

Toni Bohn

Kasserer

Toni Bohn

Mobil: 23 42 03 26

 

Majbrit Hansen

Sekretær - Instruktør

Majbrit Hansen

Mobil: 

Mai-Britt Mosegaard

Bestyrelsesmedlem

Mai-Britt Mosegaard

Mobil: 60 19 78 42

Grethe Zauner

1.Suppleant

Grethe Zauner

Mobil: 

René Møller Christiansen

2. Suppleant - Webmaster

René Christiansen

Mobil: 28 71 49 01

Lone Øhlenschlæger

Instruktør

Lone Øhlenschlæger

Mobil: 22 25 43 97