Skip to the content

Løb

  • Tirsdag  kl. 17.30
  • Torsdag kl. 17.30

Gåhold

  • Tirsdag & torsdag
    • 17.30 - går i ca. 1 time i rask tempo

Ekstra træningstider, kom hvis du kan

  • Søndag kl. 10.00

Altid med start og fællesopvarmning fra Augustenborg hallerne, hvor der inddeles i forskellige hold efter ønsket tempo og distance. 
Fælles opvarming foregår enten i en af hallerne eller udendørs på fodboldboldbanen.

Omklædningslokaler:

  • Herrer i lokale 8
  • Damer i lokale 9  (eller 7 hvis der ikke er plads i 9)

Fællestræning:

Løbeklubberne på Als/Sundeved afholder fællestræning kaldet Løb langt på Als

 

Planlagt marathon tid

    Link     
3:00:00 Klik her
3:15:00 Klik her
3:30:00 Klik her
3:45:00 Klik her
4:00:00 Klik her
4:15:00 Klik her
4:30:00 Klik her
4:45:00 Klik her

 

Har du problemer med FIRST-programmerne skal du være velkommen til at kontakte Hans Chr.


Lange ruter

10,6Km Sebbelev - Bro Link
13,1Km - Sebbelev - Bro - Vandværk Link
14,2Km - Snur-om-Mjang Link
14,6Km - KettingNor Link
21,4Km - CoastToCoast Link
2x8,2Km - Augustenborg_stien Link


Korte ruter

2,2Km - Havn_Slot Link
4,7Km - AugustenborgPark Link
5,2Km - Bro-Netto Link
6,6Km - Gammel Møllevej Link
8,8Km - Sebbelev_Bro_Lillehavstien Link


Interval

1200m_bakke_Egen Link
1200m_interval_Lillehav Link
170m_bakke_Abildgård Link
1Km_interval_Netto Link
1Km_interval_NyStavnsbøl Link
2Km_interval_Vandværk Link
300m_bakke_Sebbelev Link
600m_bakke_Udafbyen Link
700m_interval_fjernvarme Link
800m_interval_Lillehav Link
800m_bakke_Mjang Link
800m_interval_Osbæk Link

 

Placering i højre eller venstre side?
Det har ofte været diskuteret, hvordan skal vi placere os i trafikken. Det er ikke helt simpelt.
Bemærk at løbere sidestilles med gående.

KØREBANEN
Gående må kun færdes på kørebanen eller cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat (dog ikke midterrabat). Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen. Den modsatte side kan benyttes, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1-2)

CYKELSTI / DELTE STIER
Gående må kun færdes på cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1)
Om delte stier bliver det sværere, for der flyder det temmelig meget. Løb i den side hvor du finder dig tryggest i den pågældende situation. (Mikael le Dous)
Der er ikke lavet specifikke regler for gående/løbende på cykelstien, så her gælder den sunde fornuft. Den sunde fornuft tilsiger, at man som gående altid har front imod de kørende, således så man kan se disse og eventuelt nå at træde til side. (Kurt Mark)

GANGSTIER
Tilsyneladende ingen formelle eller uformelle regler. Hvis du møder en anden løber, må I ”forhandle” om siderne fra gang til gang.