Skip to the content

Aktiviteter

Årsmøde i MIF Tennis

Torsdag den 25. Februar 2021

kl. 19:00 i Augustenborghallerne.

Dagsorden

      1. Valg af ordstyrer og referent

      2. Beretning 2020

            a. Baner og vedligehold

            b. DGI Tennis

            c. Skoletennis

            d. Klubmesterskaber 2020

            e. Arrangementer

            f. Indendørs tennis

      3. Regnskab 2020 - Budget 2021

      4. Indkomne Forslag

      5. Valg til bestyrelsen

            a. Thorkild Holm, Bruno Pfeffer og Bent Larsen på valg

            b. Valg af suppleant

      6. Evt. 

 

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

Forslag til punkt 4. bedes fremsendt til Thorkild Holm 

(gunhild.holm@stofanet.dk) senest 11. Februar 2021