Skip to the content

Aktiviteter

Aktivitetskalender 2023

 

Årsmøde i MIF tennis

Onsdag, den 8. februar 2023 kl. 19.00 i Augustenborghallerne.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer og referent.
     Bestyrelsen foreslår Peter Thomsen som ordstyrer og Bent Larsen som referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning 2022.

•  Kontingent
•  Anlægget og pavillon
•  DGI tennis
•  Fysioterapi
•  DGI Landsstævne
•  Klubmesterskaber
•  Arrangementer i øvrigt
•  Vækstaftale
•  Indendørs tennis
•  Samarbejde med gymnastik
•  Skiltning til tennisanlægget
•  Nye tiltag

4. Regnskab, urevideret 2022 og budget 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

•  Bent Larsen, bestyrelsen foreslår genvalg.
•  Bruno Pfeffer, bestyrelsen foreslår genvalg.
•  Thorkild Holm, ønsker ikke genvalg.
•  Valg af suppleanter.

7. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 bedes fremsendt til Kurt Christensen på mail: kurt.midtkobbel@outlook.dk
senest den 25. januar 2023.

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.