Skip to the content

Aktiviteter

Årsmøde i MIF Tennis

Torsdag den 6. Maj 2021

kl. 17:00 udendørs ved tennisbanerne.

Dagsorden

      1. Valg af ordstyrer og referent

      2. Beretning 2020

            a. Baner og vedligehold

            b. DGI Tennis

            c. Skoletennis

            d. Klubmesterskaber 2020

            e. Arrangementer

            f. Indendørs tennis

      3. Regnskab 2020 - Budget 2021

      4. Indkomne Forslag

      5. Valg til bestyrelsen

            a. Thorkild Holm, Bruno Pfeffer og Bent Larsen på valg

            b. Valg af suppleant

      6. Evt. 

 

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

Forslag til punkt 4. bedes fremsendt til Thorkild Holm 

(gunhild.holm@stofanet.dk) senest 22. April 2021

 

Efter årsmødet vil der være standerhejsning med efterfølgende drop-in. 

Der vil sædvanen tro blive grillet pølser.