Skip to the content

Aktiviteter

Opdateret 22. Januar 2022

Årsmøde i MIF Tennis

Torsdag den 10. februar 2022  kl. 19 i Augustenborg Hallerne

Dagsorden:

1.        Valg af ordstyrer og referent.                                                                                                   
           Bestyrelsen foreslår Peter Thomsen som ordstyrer og Bent Larsen som referent.
2.        Beretning 2021
            a.      Baner/vedligehold
            b.      DGI Tennis
            c.      Padel tennis
            d.      Klubmesterskaber 2021
            e.      Arrangementer
            f.       Indendørs tennis
3.        Regnskab, urevideret 2021 – Budget 2022
4.        Indkomne forslag
5.        Valg til bestyrelsen
            a.      Verner Jochimsen, bestyrelsen foreslår genvalg?
            b.      Marion Knudsen, bestyrelsen foreslår genvalg?
            c.      Kurt Christensen, bestyrelsen foreslår genvalg?
            d.      Valg af suppleant.
6.        Evt.


Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.
Forslag til punkt 4 bedes fremsendt til Thorkild Holm (gunhild.holm@stofanet.dk) senest 27. januar 2022.
Mvh.
Thorkild Holm
Fjordparken 12
6440 Augustenborg
2170 2344