Skip to the content

Nyheder

Se endvidere opdateret aktivitetsliste

 

Årsmøde i MIF Tennis

Onsdag den 26. februar 2020

Kl. 19.00 i Augustenborghallerne

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Beretning 2019
  1. Baner/vedligehold
  2. DGI Tennis
  3. Skoletennis
  4. Klubmesterskaber 2019
  5. Arrangementer
  6. Indendørs tennis
 3. Regnskab 2019 - Budget 2020
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Torben Jacobsen og Verner Jochimsen er på valg
  2. Valg af suppleant
 6. Evt.

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

Forslag til punkt 4 bedes fremsendt til Thorkild Holm

(gunhild.holm@stofanet.dk)

 

Referat fra årsmøde i MIF Tennis – den 26.02.2020

 

Tilstedeværende bestyrelse: Thorkild Holm, Torben Jakobsen, Verner Jochimsen Bruno Pfeffer og Bent Larsen

Herudover var yderligere 6 medlemmer mødt op.

 

Referat:

 1. Kurt Christensen valgt til ordstyrer, Bent Larsen valgt til referent.
 2. Beretning 2019 fremlagt af formand Thorkild Holm
  • Formandens beretning blev godkendt.
  • Den ordrette beretning vil blive fremlagt i klubhuset
 3. Regnskab 2019 – Budget 2020 fremlagt af kasserer Torben Jakobsen
  • Regnskab samt budget blev gennemgået.
  • Regnskab vil blive forelagt MIF generelforsamling for godkendelse.
  • Endeligt regnskab vil blive fremlagt i klubhuset
  • I tennisafdelingen budgetteres med et overskud på 2000kr i 2020
 4. Indkomne forslag
  • Der var ingen indkomne forslag
 5. Valg til Bestyrelsen
  • Verner Jochimsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
  • Torben Jacobsen ønskede ikke genvalg. En stor tak til Torben for hans arbejde i bestyrelsen
  • Marion Knudsen blev valgt som bestyrelsesmedlem (kasserer)
  • Kurt Christensen blev valgt til suppleant
 6. Evt.
  • Der var stor ros til baneholdet som gør en god indsats i forbindelse med klargøring samt nedtagning af banerne.
  • Der vil blive indkaldt til møde vedr. seniortennishold.
  • Muligheder for gæstetennisspillere blev drøftet, og det er noget bestyrelsen vil arbejde videre med.

 

       Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

       Bent Larsen

       Referent