Skip to the content

Nyheder

Se endvidere opdateret aktivitetsliste

 

Tilmelding til Holdturneringen udendørs 2021

Holdturneringen 2021 er åben for tilmelding nu.

I år er holdturneringen lavet i samarbejde med JTU, og der er derfor lavet en samlet holdturnering for klubberne i Jylland.

Konceptet er dog det samme som tidligere, med korte kørselsafstande og så jævnbyrdige puljer som muligt, som vores vigtigste prioritet. Der er ligeledes de samme 2- og 4-personers rækker som tidligere år, for både seniorer og 60+.

Du kan læse mere om holdturneringen på vedlagte link:

 >>Turnering 2021<<

 

Ønsker du at tilmelde dig, skal du kontakte tennisbestyrelsen senest 25. April som foretager en samlet tilmelding.

 

OBS OBS OBS Årsmødet flyttes udendørs grundet corona

Efter årsmødet vil der være standerhejsning med efterfølgende drop-in tennis

 

Årsmøde i MIF Tennis

Torsdag den 6. Maj 2021

kl. 17:00 ved vore tennisbaner.

Dagsorden

      1. Valg af ordstyrer og referent

      2. Beretning 2020

            a. Baner og vedligehold

            b. DGI Tennis

            c. Skoletennis

            d. Klubmesterskaber 2020

            e. Arrangementer

            f. Indendørs tennis

      3. Regnskab 2020 - Budget 2021

      4. Indkomne Forslag

      5. Valg til bestyrelsen

            a. Thorkild Holm, Bruno Pfeffer og Bent Larsen på valg

            b. Valg af suppleant

      6. Evt. 

 

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

Forslag til punkt 4. bedes fremsendt til Thorkild Holm 

(gunhild.holm@stofanet.dk) senest 22. April 2021