Skip to the content

Nyheder

Se endvidere opdateret aktivitetsliste

 

Årsmøde i MIF Tennis

Torsdag den 22. April 2021

kl. 19:00 i Augustenborghallerne.

Dagsorden

      1. Valg af ordstyrer og referent

      2. Beretning 2020

            a. Baner og vedligehold

            b. DGI Tennis

            c. Skoletennis

            d. Klubmesterskaber 2020

            e. Arrangementer

            f. Indendørs tennis

      3. Regnskab 2020 - Budget 2021

      4. Indkomne Forslag

      5. Valg til bestyrelsen

            a. Thorkild Holm, Bruno Pfeffer og Bent Larsen på valg

            b. Valg af suppleant

      6. Evt. 

 

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

Forslag til punkt 4. bedes fremsendt til Thorkild Holm 

(gunhild.holm@stofanet.dk) senest 8. April 2021