Skip to the content

Nyheder

Se endvidere opdateret aktivitetsliste

 

Referat fra årsmøde i MIF Tennis – den 06.05.2021

 

Tilstedeværende bestyrelse: Thorkild Holm, Marion Knudsen, Kurt Christensen Bruno Pfeffer og Bent Larsen

 

Herudover var yderligere 3 medlemmer mødt op.

 

Årsmødet blev grundet Corona afholdt udendørs ved tennis anlægget i bidende kulde.

 

Referat:

 

 1. Peter Thomsen valgt til ordstyrer, Bent Larsen valgt til referent.

 

 1. Beretning 2020 fremlagt af formand Thorkild Holm.

  Thorkild gav en bred orientering om klubben og aktiviteterne, herunder problemerne med pavillonen som der skal findes en løsning på i løbet af året.

  Formandens beretning blev godkendt.

  Den ordrette beretning i sin fulde længde vil blive fremlagt i klubhuset

 

 1. Regnskab 2020 – Budget 2021 fremlagt af kasserer Marion Knudsen

  Det ureviderede regnskab samt budget blev gennemgået.

  Regnskab vil blive forelagt MIF generalforsamling for godkendelse.

  Endeligt regnskab vil blive fremlagt i klubhuset

  I tennisafdelingen blev oprindeligt budgetteret med et underskud på 21.000kr grundet køb af boldmaskine, men da vi har fået rabatter, tilskud samt sponsorat på i alt ca. 25.000 forventes nu et lille overskud i afdelingen.

 

 1. Indkomne forslag

     Der var ingen indkomne forslag

 

 1. Valg til Bestyrelsen

  a) Thorkild Holm, Bruno Pfeffer og Bent Larsen blev alle genvalgt til bestyrelsen

  b) Kurt Christensen blev indvalgt fra suppleant til bestyrelsesmedlem

     c) Jan Ringive blev valgt til suppleant

 

 1. Evt.

  Der var stor ros til baneholdet som gør en god indsats i forbindelse med klargøring samt nedtagning af banerne.

  Det skal undersøges om vores klubhus kan forsikres mod råd og svamp via eksisterende forsikring.

  Repræsentant for baneholdet har ønske om en ny line stamper, da den gamle er for kort skaftet og herved giver ondt i ryggen.

   

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Bent Larsen

Referent