Spring til hovedindhold Spring til siddefod

Historie

Af Thorkild Holm

I 1981 var det så vidt at vi kunne komme til at spille tennis på en næsten rigtig tennisbane, godt nok af asfalt, men alligevel med de rigtige mål og et rigtigt net og indhegnet med ”fårehegn” som boldene var slemme til at ryge ud igennem, når man skød for hårdt.

Efter megen snak om hvor den skulle ligge, blev det på hjørnet af Nørregade og Vestergade hvor de 2 gamle baner ligger i dag . Placeringen voldte nogle problemer, da det lå tæt på bebyggelse, men området var indrettet til idrætsformål (det var faktisk parkeringsplads ved den daværende hovedindgang til Stadion, men blev kun brugt til skrammel, gamle biler og campingvogne) så vi skulle blot have en erklæring fra naboerne, som vi også fik, om at de ikke ville brokke sig.

Vi fik lov til bruge grunden af kommunen, men betalte selv 30.000 kr. for anlægget af banen og skulle også selv male banen op, mens kommunen gav et nyt net. Reservationerne skete i en gammel skurvogn, som vi købte af Johan C. Nielsen for 500 kr.

Asfaltbanerne var en stor succes og mange kom i gang med tennis, men det var hårdt ved sko og bolde. Kjeld Mathiesen var en overgang formand for tennisafdelingen, og Jan Rasmussen træner.
Inden den tid havde vi forsøgt os med indendørs tennis i hallen og udendørs på græs, men vi måtte erkende at græsset i Augustenborg ikke var af samme kvalitet som i Wimbledon , så det blev en mærkelig omgang tennis da boldene enten slet ikke hoppede eller også gjorde det stærkt uregelmæssigt.

Dengang først i 80’erne snakkede vi en del om svømmehal og om sammenlægning af Ketting og Augustenborg Idrætsforening. Svømmehallen blev ikke til noget, men den 3. oktober 1988 blev de to foreninger lagt sammen til Midtals Idrætsforening, efter man havde arbejdet sammen i nogle afdelinger gennem nogle år. Samtidig begyndte nye tennisbaner at skyde op rundt omkring, Asserballe, Guderup, Kirke Hørup, Blans, Felsted, Kværs m. fl.

Da vi ikke fik svømmehallen troede vi det mindste at nu skulle vi også have nogle ”rigtige” tennisbaner. Det fik vi så også i 1987, hvor den daværende formand Lise Petersen kunne indvi 2 ”rigtige” baner med rødt grus den 29/8, samme sted hvor asfaltbanen havde ligget.

Og succesen fortsatte med flere og flere medlemmer og hold med i turneringer, og det var tit svært at komme til at spille, så der var snart behov for flere baner. Igen var der flere forslag fremme og resultatet blev de to baner ved hallen, som blev anlagt delvis ved egen hjælp i 1992. Det var Bjarne Knudsen og Kaj Schmidt der var primus motor i dette foretagende. Banerne blev anlagt men blev aldrig den helt store succes, dels fordi de lå lidt afsides og dels fordi de aldrig blev helt så gode trods en ihærdig indsats med at sætte dem i stand hvert forår og med at vande dem tilstrækkeligt.

Men ellers gik det slag i slag bogstavelig talt med stigende antal medlemmer og masser af aktiviteter med kulminationen i 2002, hvor vi blev udnævnt til Årets Tennisklub i Danmark!!!

Derefter begyndte tilslutningen til tennis desværre at gå lidt tilbage og man begyndte at snakke om at vi godt kunne nøjes med 3 baner som så skulle ligge samlet og der blev udarbejdet flere forslag som dog indtil nu ikke er gennemført. Samtidig begynde man at snakke om en ny kommunesammenlægning og en ”Masterplan” for sportsfaciliteter med forskellige forslag til hvor evt. nye tennisplaner kunne ligge.

Augustenborg 26. oktober 2006

Thorkild Holm